เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และสังคม

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม”

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม”

คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม ร่วมกับ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งมอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเป็นจิตอาสานำแทรกเตอร์อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยใน 7 จังหวัดแรก ได้แก่

  • คูโบต้าเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 500 ชุด
  • วี.ที.เอส.แทรกเตอร์ จ.ตาก จำนวน 500 ชุด
  • คูโบต้าเจริญชัย จ.อุบลราชธานี จำนวน 300 ชุด
  • คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ จ.ศรีสะเกษ 200 ชุด
  • คูโบต้าชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 300 ชุด
  • คูโบต้ามหาสารคาม จ.มหาสารคาม 500 ชุด
  • คูโบต้านครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 500 =ชุด

และมุ่งหน้าดำเนินการทยอยลงพื้นที่ช่วยเหลือจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง