เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

โดรนการเกษตร

โดรนการเกษตร

โดรน

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
ราคา
153,000.00 บาท

รายละเอียด

เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

ดูรายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
ราคา
236,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
ราคา
245,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
รายละเอียด
ชื่อสินค้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
ราคา
295,000.00 บาท
โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
รายละเอียด