เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศ

เมียนม่า

เมียนม่า

KUBOTA Myanmar Co., Ltd.

Lot No. C27, Zone A, Thilawa Special Economic Zone, Yangon Region, The Republic of the Union of Myanmar

เบอร์โทรศัพท์ +95 097 89 913701, +95 097 88 237844

ลาว

ลาว

KUBOTA (LAO) SOLE Co., Ltd.

No.384 Unit 29 T4 Road, Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR

เบอร์โทรศัพท์ +856 021 454944, +856 021 454 945

กัมพูชา

กัมพูชา

KUBOTA (CAMBODIA) Co., Ltd.

Business Development Center (BDC) Building, 18th Floor, OCIC Blvd., Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia

เบอร์โทรศัพท์ +855 023 971 133, +855 023 971 155