เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศ

ที่มา

ธุรกิจต่างประเทศ

การเดินทางสู่ตลาดโลกของคูโบต้า

สยามคูโบต้า เริ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มจำหน่ายสินค้า ไปยังประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และอินเดีย ปัจจุบันส่งออกสินค้า ภายใต้ตราสินค้าคูโบต้าและตราช้าง ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมียอดส่งออก มากกว่า 4,000 ล้านบาท

เพื่อรองรับการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท KUBOTA (CAMBODIA) Co., Ltd. ในกัมพูชา และ บริษัท KUBOTA LAOS SOLE Co., Ltd. ในลาว และจัดตั้งสำนักงานขายในพม่า เวียดนาม และอินเดีย พร้อมให้บริการ หลังการขายที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า และศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด