เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

พบตำแหน่งงานที่เปิดรับ 14 ตำแหน่งงาน

[URGENT] IT SERVICE ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop and implement IT operational procedures and guidelines.
 • Manage security audit and patches – Windows Patch, Antivirus.
 • Manage users of both Active Directory and Azure Active Directory.
 • Management of on-premises servers.
 • Manage Unified Endpoint Management (UEM) for company and BYOD devices.
 • Conduct research and recommend IT hardware and software purchases and budget control.
 • Manage hardware and software inventory.
 • Provide technical support on-site or via remote-access systems.
 • Provide regular reports to management.
 • Manage, and maintain the ISO9001:2015, ISO27001:2013 standard, or latest.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Basic : Active Directory, Windows Server, Antivirus, Ivanti, Azure Cloud.
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province.

[URGENT] IT SYSTEM ENGINEER(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design, implement, risk assessment, and manage the server (Nutanix, VMware, Windows Server, Linux Server) to support business requirements.
 • Control server improvement projects to increase efficiency and cost optimization.
 • Manage Security Patch Management, Vulnerability Assessment, and the CIS benchmark
 • Provide technical support for the rollout of new applications (In-house system, MFG system, etc.) and troubleshooting to related teams
 • Monitor and optimize server performance using monitoring tools.
 • Follow the ISO9001:2015, ISO27001:2013 and SOX policies.
 • Report to upper management, senior, or supervisor levels.
 • Other assignments.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Basic : Active Directory, Windows Server, Nutanix, VMWare, Storage, Basic Network, Basic Azure Cloud.
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] INTERPRETER JLPT (N1)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Interpretation and document translation from Thai to Japanese and Japanese to Thai.
 • Interpretation with English speaking outside customers or guests.
 • Coordinating arrangements, meetings, and/or conferences as assigned.
 • Support on general administration task such as hotel/flight reservation.
 • Other tasks as assigned by superior.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Arts, Humanities, or any relevent fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Fluently speaking and writing in Japanese. JLPT (N1)
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 700)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] SALE EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Pushing sale through distributor / authorized dealer.
 • Develop dealer with product knowledge and selling.
 • Coordinate dealer to create sale & marketing activity.
 • Coordinate with distributor to close monthly sales plan and solve the problem.
 • Find new customer in construction field.
 • Analyze market situation & competitor movement.
 • Other job as assigned.

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree or higher in Engineering , Business Administration, Marketing or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive a car with license.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.
 • Be able to working on upcountry.

[NEW] FARM EXPERIENCE CREATIVITY EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

• Develop & improvement KUBOTA FARM content to create interest and solution awareness in presenting to customers.

• Create KUBOTA FARM knowledge management content along with related internal and external department.

• Find and develop innovative tools to deliver solutions. Make it easy for visitors to access and understand the content.

• Organize & support special activity from other department that held on KUBOTA FARM.

• Support and recommend products and services of KasetInno company to those who are interested.

• Manage reports such as weekly report, monthly report.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree certificate in Agricultural administration, Communication Arts, Economic or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (550 TOEIC Score is required)
 • Having experience in Tableau program , data management, photoshop and has a driver’s license would be an advantage
 • 0-5 year(s) relevant experience in business management, Journalism and mass communication, able to travel for work upcountry
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] DATA ANALYST (CUSTOMER INFORMATION)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Consult AD who would like to implement CRM concept.
 • Improvement of Database infrastructure for AD
 • Study and utilize algorithms to mine big data stores to improve data structure for uniformity and accuracy
 • Implement analytical models to create Potential list and segmentation to support Business Unit
 • Extract data from multiple sources, Analyze data for trends and patterns, and Interpret data with a clear objective.
 • Control the getting and sharing of personal customer data by legal PDPA (Including develop technology or program for fully automated control)
 • Perform tasks as assigned by supervisors.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Data Science, Mathematics Statistics, Economics or Related Field or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate, and upcountry

[NEW] AGRICULTURAL RESEARCHER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and plan experiments linked to sustainability policies related to climate change and carbon topics in agriculture.
 • Execute and control research projects to develop climate change solutions that are related to new businesses, products and
  net zero emissions.
 • Collect field data to analyze and report on project results.
 • Co-research with specialists or partners from university, government, and industry to create and develop new solutions.
 • Collaborates with cross-functional teams to implement the project both internal and external.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Agricultural sciences, Agricultural engineering, Environment sciences or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-5 years experience in agricultural business or related fields
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate, and upcountry

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Provide standard cost of manufactured products and In-house parts including analysis of actual cost against standard cost.
 • Provide manufacturing cost statement and analysis of cost against budget and last year.
 • Provide cost structure report and analysis to other departments and outsider.
 • Run the month end process for cost & assets and make sure all deadlines are met.
 • Prepare inventory report and aging report including coordination with warehouse to clear non-move stock.
 • Perform the annual physical inventory and fixed asset checking including summarize the results to propose the management.
 • Control inventory and fixed asset disposal to operate write off process align with laws, taxes and regulations.
 • Prepare data and support information requests, as needed, for internal and external

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in MS Office and/or SAP system is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] FINANCIAL OFFICER (PLANNING & ANALYSIS)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Monitor and analyze financial situation and provide financial tools for hedging interests rate risk.
 • Prepare and gather the company’s financial information for shareholders
  and financial-related organizations.
 • Prepare and analyze the company’s daily, monthly, yearly, medium term
  cash flow statements.
 • Negotiate appropriate interests rates and manage the loans and deposits of
  the company and subsidiary.
 • Prepare and negotiate appropriate terms & conditions for relevant financial agreements such as loan and banking service agreements and documents.
 • Prepare the foreign exchange outlook report.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration (Finance), Economics (Finance) or any relevant fields

 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree

 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)

 • Experience in Python, VBA, UiPath, Tableau is an advantage.

 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[URGENT] INSPECTION ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Plan, set, and summarize inspection and test method to ensure. product quality, including design and performance for new products.
 • Monitor, solve and improve product quality with other sections, including field test monitoring with customers or related sections.
 • Evaluate and improve supplier’s quality for new parts and products.
 • Act as a consultant to provide advice, training and knowledge for their team.
 • Work with quality, safety, and environmental policy.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Mechanical, Mechatronic or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PROJECT ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and improve the manufacturing process by automation.
 • Apply automation or any relevant technologies to increase productivity.
 • Support and facilitate other function to using automation system in the manufacturing process.
 • Support construction project.
 • Support new model & Capacity up project such as re-layout machine and structure for production line.

 

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, IE or related field)
 • At least GPA. 2.70. For Bachelor’s degree And 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of exp. in the relevant fields (Fresh graduated are also welcome)
 • Be able to work at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] PRODUCTION ENGINEER(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.
 • Develop project that require basic skill such as C++, VBA, Python.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English (TOEIC Score 550 upward).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] AGRICULTURAL SOLUTIONS EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Survey onsite to get customer pain points and support ideas to identify on appropriate solutions.
 • Communicate selective solutions to target customers to adopt the solutions.
 • Set cultivation schedule and implement selective solutions on the real fields with target customers.
 • Collect and report field data for analysis.
 • Promote widespread selective solutions based on customization concept for customers, farmers, farmer groups and organizations.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree certificate in agricultural business or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree.
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in agriculture business, organizing activities, presentation skill would be an advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Be able to travel upcountry

[NEW] LEAVE RESUME HERE! (FOR THE APPLICANT WHO DON'T HAVE POSITION THAT SUITS YOU)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center