เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

พบตำแหน่งงานที่เปิดรับ 26 ตำแหน่งงาน

[URGENT] IT SERVICE ENGINEER (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop and implement IT operational procedures and guidelines.
 • Manage security audit and patches – Windows Patch, Antivirus.
 • Manage users of both Active Directory and Azure Active Directory.
 • Management of on-premises servers.
 • Manage Unified Endpoint Management (UEM) for company and BYOD devices.
 • Conduct research and recommend IT hardware and software purchases and budget control.
 • Manage hardware and software inventory.
 • Provide technical support on-site or via remote-access systems.
 • Provide regular reports to management.
 • Manage, and maintain the ISO9001:2015, ISO27001:2013 standard, or latest.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Basic : Active Directory, Windows Server, Antivirus, Ivanti, Azure Cloud.
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province.

[URGENT] IT SYSTEM ENGINEER(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design, implement, risk assessment, and manage the server (Nutanix, VMware, Windows Server, Linux Server) to support business requirements.
 • Control server improvement projects to increase efficiency and cost optimization.
 • Manage Security Patch Management, Vulnerability Assessment, and the CIS benchmark
 • Provide technical support for the rollout of new applications (In-house system, MFG system, etc.) and troubleshooting to related teams
 • Monitor and optimize server performance using monitoring tools.
 • Follow the ISO9001:2015, ISO27001:2013 and SOX policies.
 • Report to upper management, senior, or supervisor levels.
 • Other assignments.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Basic : Active Directory, Windows Server, Nutanix, VMWare, Storage, Basic Network, Basic Azure Cloud.
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] ERP DEVELOPER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Manage ERP enhancement project based on business requirements.
 • Cooperate with vendors for enhancement project and integration.
 • Enhance ERP system (Odoo) to support business requirements.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science , Business Computer, Information  Technology, Account Information System, Management Information System or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] INTERPRETER JLPT (N1)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Interpretation and document translation from Thai to Japanese and Japanese to Thai.
 • Interpretation with English speaking outside customers or guests.
 • Coordinating arrangements, meetings, and/or conferences as assigned.
 • Support on general administration task such as hotel/flight reservation.
 • Other tasks as assigned by superior.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Arts, Humanities, or any relevent fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Fluently speaking and writing in Japanese. JLPT (N1)
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 700)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] SALE EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Pushing sale through distributor / authorized dealer.
 • Develop dealer with product knowledge and selling.
 • Coordinate dealer to create sale & marketing activity.
 • Coordinate with distributor to close monthly sales plan and solve the problem.
 • Find new customer in construction field.
 • Analyze market situation & competitor movement.
 • Other job as assigned.

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree or higher in Engineering , Business Administration, Marketing or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive a car with license.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate.
 • Be able to working on upcountry.

[NEW] GOVERNMENT & LEGAL AFFAIRS OFFICER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Monitor visa and work permit of expat staff, within conditions of custom of immigration.
 • Collaborate the governmental sectors to apply for the licenses related to the business’s operation.
 • Liaison with government authorities and organizations regarding the company permits and licenses.
 • Coordination with authorities in terms of application, registration of Certificate or license.
 • Drafting and reviewing contracts or agreements in English and Thai.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Law or Political Science
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experienced in the relevant fields would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS 2)(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Control and monitor inventory movement, master data, account balance and slow moving inventory.
 • Reduce and monitor obsolete inventory of SKCA Manufacturing products.
 • Control data of inventory that report to KBT, Custom dept. Auditor and others.
 • Calculate actual product Costs for TA / FPEC meeting and pricing.
 • Analyze raw material cost variance to monitor price and BOM change from standard cost.
 • Prepare manufacturing report and FOH variance analysis report.
 • Analyze BOM and control COGI balance
 • Analyze and control type of stock.
 • Support data for internal & external auditor.
 • Work improvement by finding new solutions, program for increasing the efficiency.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)\
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS 1) (BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Profitability and break even point rations analysis
 • Closing month end (FC Adjustment/Cost Variance Calculation)
 • Calculate actual product Costs for TA/FPEC meeting and pricing.
 • Analyze raw material cost variance to monitor price and BOM change from standard cost.
 • Verify and monitor to ensure local content is not lower than 40% to apply imported duty exemption.
 • Perform stock count twice a year.
 • Analyze BOM and control COGI balance.
 • Support data for internal & external auditor.
 • Work improvement by finding new solutions, programs for increasing the efficiency.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[URGENT] MARKETING EXECUTIVE (ANALYSIS)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Conducting research on consumer and market trends, target demographics, and competing brands.
 • Develop marketing plan to increase sales and achieve the company target in the areas of product management, marketing activities and trade/retail promotions
 • Conduct competitive research and analyze benchmarking data
 • Monitor and evaluate the effectiveness of marketing communication and campaign
 • Work closely with sales and marketing teams to identify opportunities for new client acquisition

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (550 TOEIC Score is required)
 • Experience in Digital media, Marketing, Sales and social media management would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] DATA ANALYST (CUSTOMER INFORMATION)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Consult AD who would like to implement CRM concept.
 • Improvement of Database infrastructure for AD
 • Study and utilize algorithms to mine big data stores to improve data structure for uniformity and accuracy
 • Implement analytical models to create Potential list and segmentation to support Business Unit
 • Extract data from multiple sources, Analyze data for trends and patterns, and Interpret data with a clear objective.
 • Control the getting and sharing of personal customer data by legal PDPA (Including develop technology or program for fully automated control)
 • Perform tasks as assigned by supervisors.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Data Science, Mathematics Statistics, Economics or Related Field or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate, and upcountry

[NEW] AGRICULTURAL RESEARCHER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Design and plan experiments linked to sustainability policies related to climate change and carbon topics in agriculture.
 • Execute and control research projects to develop climate change solutions that are related to new businesses, products and
  net zero emissions.
 • Collect field data to analyze and report on project results.
 • Co-research with specialists or partners from university, government, and industry to create and develop new solutions.
 • Collaborates with cross-functional teams to implement the project both internal and external.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Agricultural sciences, Agricultural engineering, Environment sciences or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-5 years experience in agricultural business or related fields
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate, and upcountry

[URGENT] INTERNAL AUDIT OFFICER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Audit the operations in compliance with the company’s policies, rules and regulations.
 • Investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.
 • Evaluate the operating system as well as risk assessment.
 • Examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.
 • Audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.
 • Advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.
 • Examine the company’s assets that have been completely recorded and being kept under good control.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Auditing
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of experiences in accounting or auditing
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[URGENT] ACCOUNTANT (REPORTING & TAXATION)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Monthly report (Statement of Financial Position, Selling, and Administrative report) preparation and analytics
 • Profit calculation, separated by BOI business, and Non-BOI business
 • Quarterly package report preparation for parent company
 • Support the company’s information as government agency’s requisition
 • Coordinating with external and internal auditors, in order to run audit activity, both auditing and reviewing
 • Understanding and updating accounting standards (TAS, TFRS, IFRS), taxation, and BOI
 • Analyzing the operating performance for management’s decisions

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in MS Office and/or SAP system is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] ENGINEER (ENGINEERING PLANNING)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Set up line to support new production line.
 • Process design for production line.
 • Jig fixture design for production line.
 • Prepare Work Instruction (WI) / Quality Check Standard (QCS) for production line.
 • Prepare packaging and logistic standards for new model.
 • Trial quality and test confirm process before mass production.
 • Maintains safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations follow as ISO, Kubota Standard.
 • Performs other duties as it assigned from supervisor.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical, Electrical, Mechatronics, or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Achieve relevant experiences in Project Planning, Process Design, Problem Solving Skill, Solid works, AutoCAD would be advantage
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

[URGENT] IT SERVICE ENGINEER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop and implement IT operational procedures and guidelines.
 • Manage security audit and patches – Windows Patch, Antivirus.
 • Manage users of both Active Directory and Azure Active Directory.
 • Management of on-premises servers.
 • Manage Unified Endpoint Management (UEM) for company and BYOD devices.
 • Conduct research and recommend IT hardware and software purchases and budget control.
 • Manage hardware and software inventory.
 • Provide technical support on-site or via remote-access systems.
 • Provide regular reports to management.
 • Manage, and maintain the ISO9001:2015, ISO27001:2013 standard or latest.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other related fields

 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree

 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)

 • 0-3 years of experiences in relevant field

 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] INSPECTION ENGINEER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Establish criteria for the examination and evaluation of the quality project.
 • Oversee, manage, and track the scrutiny and assessment of the quality project.
 • Compile and present detailed reports on the progression and outcomes of the quality project’s inspections and evaluations.
 • Coordinate with related departments to analyze and take corrective actions to improve the quality of part and product.
 • Enhance the effectiveness of the procedures for quality inspection.
 • Offer expert advice and engineering consultations to departmental staff.
 • Facilitate, support, and maintain oversight of the quality of parts distributed by the spare part department.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical, Industrial Engineer or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Knowledge of Drawing, Manufacturing Process, Quality Management, Quality Control would be advantage
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

[URGENT] ACCOUNTANT (SUBSIDIARY SUPPORT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Gain an understanding of the business and analyze accounting and tax-related issues.
 • Manage the operations of subsidiary companies in accordance with accounting and tax principles.
 • Provide continuous support and guidance for problem-solving, including planning to mitigate potential impacts.
 • Enhance the capabilities of accounting and finance personnel within the group of companies.
 • Compile reports and analyze data related to the performance of subsidiary companies to generate in-depth insights and beneficial recommendations for management decision-making.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in MS Office and/or SAP system is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] ACCOUNTANT (COST ANALYSIS)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Provide standard cost of manufactured products and In-house parts including analysis of actual cost against standard cost.
 • Provide manufacturing cost statement and analysis of cost against budget and last year.
 • Provide cost structure report and analysis to other departments and outsider.
 • Run the month end process for cost & assets and make sure all deadlines are met.
 • Prepare inventory report and aging report including coordination with warehouse to clear non-move stock.
 • Perform the annual physical inventory and fixed asset checking including summarize the results to propose the management.
 • Control inventory and fixed asset disposal to operate write off process align with laws, taxes and regulations.
 • Prepare data and support information requests, as needed, for internal and external

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in MS Office and/or SAP system is an advantage.
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] FINANCIAL OFFICER (PLANNING & ANALYSIS)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Monitor and analyze financial situation and provide financial tools for hedging interests rate risk.
 • Prepare and gather the company’s financial information for shareholders
  and financial-related organizations.
 • Prepare and analyze the company’s daily, monthly, yearly, medium term
  cash flow statements.
 • Negotiate appropriate interests rates and manage the loans and deposits of
  the company and subsidiary.
 • Prepare and negotiate appropriate terms & conditions for relevant financial agreements such as loan and banking service agreements and documents.
 • Prepare the foreign exchange outlook report.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration (Finance), Economics (Finance) or any relevant fields

 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree

 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)

 • Experience in Python, VBA, UiPath, Tableau is an advantage.

 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate.

[NEW] พนักงานสนับสนุนกิจกรรมขายและการตลาด (วุฒิ ปวส.)

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • ประสานงานกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในการวางแผน Action Plan และจัดงานสาธิตสินค้าคูโบต้า
 • สาธิตและแนะนำสินค้าคูโบต้าให้กับลูกค้าที่มาร่วมงานสาธิตหรืองานแสดงสินค้า
 • สนับสนุนร้านค้าในการปิดยอดการขายปลีกสินค้า
 • ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์
 • อบรมความรู้สินค้าคูโบต้าและแนวทางการทำกิจกรรมให้กับพนักงานร้านค้า

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ การตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นในการให้บริการ
 • มีทักษะการใช้งาน MS-office และทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ตามกฎหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและต่างจังหวัดได้

[NEW] ช่างบริการ

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและดูเเลผลิตภัณฑ์ที่ทำการซ่อม
  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการสายด่วน 1747 รวมถึงการติดตามผลงานของช่างบริการที่ได้รับอนุญาต
 • ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประกันเเละนอกเหนือประกัน
 • สนับสนุนและพัฒนาการจัดตั้งศูนย์บริการของผู้เเทนจำหน่าย
 • ปฏิบัติตามนโยบายการขาย, การตลาดและการบริการของบริษัท
 • รวบรวม, สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: พนักงานปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.สาขาเครื่องยนต์,ยานยนต์, ช่างกลหนัก เเละสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้งานเครื่องจักรกล / การใช้งานโปรแกรม MS-Office
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่นในการให้บริการ

[URGENT] PRODUCTION ENGINEER(BASE AMATA CITY, CHONBURI)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.
 • Develop project that require basic skill such as C++, VBA, Python.

คุณสมบัติ

 • Working experiences 0 – 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English (TOEIC Score 550 upward).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

[NEW] COMPLIANCE OFFICER

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Support new and current businesses initiatives and new activities including compliance issues
 • Facilitate KasetInno (KIN) businesses, operations and other compliance
 • Ensure compliance by implementing Compliance plan project and follow MTP to analyze potential concern and provide appropriate option
 • Complete related action plan in related scope such as FBL
 • Other potential assignment

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting or Economics or other related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • At least 0-3 year-experience in compliance audit and laws.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

[NEW] MARKETING ENGINEER (DRONE & IOT)

สถานที่ทำงาน : SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Explore market needs of Drone&IOT new market products.
 • Determine the requirement for products in the group of Drone&IOT new market.
 • Analyze the current market situation. and business opportunities.
 • Contact and coordinate with KRDA/KBT and business partners.
 • Determine the price structure and sales forecast appropriately.
 • Customer satisfaction survey after the product has been sold along with looking  for ways to improve and correct appropriately.
 • Consider the appropriateness of product testing with relevant agencies. to get quality products

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineering, Computer Engineering or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s Degree and 3.30 for Master’s Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Strong communication, analytical, problem-solving
 • 1-3 years experienced in IoT platform and web-app, Cloud Computing, Smart App

[NEW] AGRICULTURAL SOLUTIONS EXECUTIVE

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • Survey onsite to get customer pain points and support ideas to identify on appropriate solutions.
 • Communicate selective solutions to target customers to adopt the solutions.
 • Set cultivation schedule and implement selective solutions on the real fields with target customers.
 • Collect and report field data for analysis.
 • Promote widespread selective solutions based on customization concept for customers, farmers, farmer groups and organizations.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree certificate in agricultural business or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree.
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Experience in agriculture business, organizing activities, presentation skill would be an advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate
 • Be able to travel upcountry

[NEW] LEAVE RESUME HERE! (FOR THE APPLICANT WHO DON'T HAVE POSITION THAT SUITS YOU)

สถานที่ทำงาน : Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province
บริษัท : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรับผิดชอบและหน้าที่

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center