เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รถเกี่ยวนวดข้าว

รถเกี่ยวนวดข้าว

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า

33 - 59 แรงม้า

รองกระสอบ
ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า
กะทัดรัด เก็บเกี่ยวคล่องตัว
เต็มประสิทธิภาพในแปลงนาขนาดเล็ก

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า

60 - 79 แรงม้า

ถังอุ้ม
ราคาเริ่มต้น 998,000 บาท

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า
ขับขี่ง่าย คล่องตัว
ยกให้เรื่องความโปร

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า

80 – 99 แรงม้า

ตู้แอร์
ราคาเริ่มต้น 1,275,000 บาท

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า
คล่องตัว ได้งานไว
ก้าวใหม่ของคุณภาพการเก็บเกี่ยว

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า

100 แรงม้า ขึ้นไป

ติดตั้ง KIS
ราคาเริ่มต้น 1,630,000 บาท

รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า
อีกขั้นของความแรง
มั่นใจ เกี่ยวได้เต็มที่ ได้งานไว