เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว

โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว

สยามคูโบต้ามอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543

  • โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว สำหรับในประเทศไทยได้ร่วมกับกองทัพบก และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยกระจายความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยหนาวทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการ KUBOTA กำลังใจสู้ความหนาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลาง โดยกระจายความช่วยเหลือไปทั้งแขวงลาวเหนือและใต้