เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน

โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน

สยามคูโบต้าจัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับพนักงานสยามคูโบต้าทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน “โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โดยนำพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสากว่า 1,400 คนร่วมปลูกต้นแสมขาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยวางแผนปลูกป่าชายเลนให้ครบ 1 แสนต้น ภายในปี 2559 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 3 แห่ง เพื่อให้กระจายพื้นที่เพิ่มจำนวนป่าชายเลนในประเทศไทย