เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โครงการสร้างบ้านปลาด้วยโครงแทรกเตอร์

โครงการสร้างบ้านปลาด้วยโครงแทรกเตอร์

โครงการสร้างบ้านปลาด้วยโครงแทรกเตอร์ พร้อมปลูกปะการังและปล่อยพันธุ์ปลาการ์ตูน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สยามคูโบต้าจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ โดยได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีโครงการในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้นำเรือรบที่ปลดประจำการแล้วไปสร้างเป็นบ้านปลาและเป็นที่อยู่ของปะการัง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในทะเลแล้วยังกลายเป็นประติมากรรมใต้ท้องทะเลที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใต้ท้องทะเลได้อีกด้วย สยามคูโบต้าจึงได้ประสานงานขอนำโครงแทรกเตอร์คูโบต้ามาสร้างบ้านให้ปลา พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานสยามคูโบต้าและครอบครัวกว่า 1,500 คน ร่วมปลูกปะการัง จำนวน 400 กิ่ง และปล่อยปลาการ์ตูน 800 ตัว ณ บริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ อีกด้วย