เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และสังคม

การช่วยเหลือสังคมจากภัยพิบัติต่างๆ

การช่วยเหลือสังคมจากภัยพิบัติต่างๆ

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ การเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการรวบรวมเงินบริจาคและการมอบถุงยังชีพแล้ว ยังมีโครงการให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม/แผ่นดินไหวฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวด้วย