เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

เปิดประสบการณ์ด้านการเกษตรและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่

# การศึกษา และเยาวชน
รายละเอียด

โครงการ KUBOTA Techical Education Center

# การศึกษา และเยาวชน

โครงการ KAMP (Kubota Agricultural Machinery Practice Center)

# การศึกษา และเยาวชน