เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รถขุดเพื่อการก่อสร้าง

Test Drive

ขั้นตอนการลงทะเบียนการทดลองขับ

1
2
3

กรุณาเลือกรุ่นรถที่ท่านต้องการ

น้อยกว่า 3 ตัน

3 ตัน

5 ตัน

8 ตัน


ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง