เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

เครื่องจักรกลการเกษตร

Test Drive

ขั้นตอนการลงทะเบียนการทดลองขับ

1
2
3

กรุณาเลือกรุ่นรถที่ท่านต้องการ

แทรกเตอร์

รถเกี่ยวนวดข้าว

รถดำนา


รุ่นบี

รุ่นเเอลสเปเชียล

รุ่นเอ็มยู

รุ่นเอ็มประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง