เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

แนะนำสินค้า
ตามการใช้งาน

แนะนำสินค้าตามการใช้งาน เครื่องจักรกลก่อสร้าง

ใช้งานเพื่อการก่อสร้าง

โปรดระบุช่วงการทำงาน

1
ระยะขุดไกลสุด
0
2
ระยะขุดสูงสุด
0
3
ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด
0
4
ระยะขุดไกลสุด(ระดับพื้นดิน)
0
5
ความจุของบุ้งกี้
และน้ำหนักยกวัตถุ

ระยะขุดไกลสุด

ระยะขุดไกลสุด
- เมตร
1 5
ระยะขุดไกลสุด
ถัดไป

ระยะขุดสูงสุด

ระยะขุดสูงสุด
- เมตร
2 5
ระยะขุดสูงสุด
ย้อนกลับ
ถัดไป

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด

ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด
- เมตร
3 5
ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด
ย้อนกลับ
ถัดไป

ระยะขุดไกลสุด(ระดับพื้นดิน)

ระยะขุดไกลสุด(ระดับพื้นดิน)
- เมตร
4 5
ระยะขุดไกลสุด(ระดับพื้นดิน)
ย้อนกลับ
ถัดไป

ปริมาตรความจุของบุ้งกี๋

5 5
ความจุของบุ้งกี้
และน้ำหนักยกวัตถุ
-
ลูกบาศก์เมตร

ยกวัตถุหนักสูงสุด(ก.ก.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลางท่อคอนกรีด

- ก.ก.