เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

แนะนำสินค้า
ตามการใช้งาน

แนะนำสินค้าตามการใช้งาน เครื่องจักรกลก่อสร้าง

ใช้งานเพื่อการก่อสร้าง

โปรดระบุช่วงการทำงาน

1 ระยะขุดไกลสุด
2 ระยะขุดสูงสุด
3ระยะขุดลึกสุด
4 ระยะเทสูงสุด

โปรดระบุข้อมูลความจุของบุ้งกี้ และน้ำหนักยกวัตถุ

ปริมาตรความจุของบุ้งกี๋
ยกวัตถุหนักสูงสุด(ก.ก.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลางท่อคอนกรีด