เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

มีนาแล้ว มี MU-SERIES กันยัง? ใครยังไม่มี รีบเลย!

โปรโมชัน
หมดอายุ
มีนาแล้ว มี MU-SERIES กันยัง? ใครยังไม่มี รีบเลย!

มีนาแล้ว มี MU-SERIES กันยัง? ใครยังไม่มี รีบเลย!

โปรโมชันหมดอายุ

โปรคู่หูพันธุ์แกร่ง พร้อมลุยทุกงานไร่ และงานนาแห้ง 🥳

🎉 เมื่อซื้อแทรกเตอร์รุ่น MU4902 รับช่วยเหลือเงินดาวน์ 40,000 บาท*

🎉 เมื่อซื้อแทรกเตอร์รุ่น MU5702 รับช่วยเหลือเงินดาวน์ 50,000 บาท*

 

🗓 ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

 

📌 เงื่อนไข*

1. ช่วยเหลือเงินดาวน์ 40,000 บาท สำหรับแทรกเตอร์รุ่น MU4902 ราคา 716,000 บาท เมื่อเช่าซื้อแทรกเตอร์ผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ช่วยเหลือเงินดาวน์ 50,000 บาท สำหรับแทรกเตอร์รุ่น MU5702 ราคา 887,000 บาท เมื่อเช่าซื้อแทรกเตอร์ผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. กรณีซื้อเป็นเงินสดหรือผ่านผู้บริการสินเชื่ออื่นๆ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดสินค้าในมูลค่าที่เท่ากันแทน

 

โปรโมชันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โปรโมชัน
หมดอายุ
https://p714apsi04wa01skcstorage.blob.core.windows.net/siamkubotacothblob/wp-content/uploads/2023/12/b-series-m-series.png
โปรโมชัน
หมดอายุ
https://p714apsi04wa01skcstorage.blob.core.windows.net/siamkubotacothblob/wp-content/uploads/2023/12/43-B-SERIES-Q4-01-2-tractor.jpeg
โปรโมชัน
หมดอายุ
https://p714apsi04wa01skcstorage.blob.core.windows.net/siamkubotacothblob/wp-content/uploads/2023/10/tractor-kubota_M7040.jpeg