เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 9 ตอน “Farm Maker ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน”

สยามคูโบต้า เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 9 ตอน “Farm Maker ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน”

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส นำทีมผู้บริหาร เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปีที่ 9 ในธีม “Farm Maker ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน” นำเยาวชน 100 คน เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร พร้อมรับแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย คุณชารีย์ บุญญวินิจ (ลุงรีย์) เจ้าของฟาร์มเกษตร “ฟาร์มลุงรีย์” อีกทั้งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและบริหารจัดการฟาร์ม จากพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์ด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ สู่การต่อยอดในการทำงานและสานต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัว นำไปสู่การเป็น Smart Farmer ที่ดีในอนาคต เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ คูโบต้าฟาร์ม