เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า และ สวทช.   จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร/ เกษตรอัจฉริยะ

สยามคูโบต้า และ สวทช.  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร/ เกษตรอัจฉริยะ

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร/ เกษตรอัจฉริยะ ในโอกาสนี้ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG และประธานกรรมการ KasetInno ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจัยและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions ณ คูโบต้าฟาร์ม