เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า และคูโบต้าลาว ร่วมกับ  สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต   มอบทุนกว่า 120,000,000 กีบ เติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตการศึกษาแก่เยาวชน

สยามคูโบต้า และคูโบต้าลาว ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต มอบทุนกว่า 120,000,000 กีบ เติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตการศึกษาแก่เยาวชน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คูโบต้าลาว จำกัด ผู้เดียว สานต่อโครงการ “KUBOTA Sharing The Future” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  โดยครั้งนี้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในระดับวิทยาลัย จำนวน 87 ทุน มูลค่ากว่า 120,000,000 กีบ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตให้เยาวชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคม โดยผู้บริหารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเคพี ผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา เข้าร่วมงาน แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

 

คุณพิษณุ มิลินทานุช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามคูโบต้า และ คูโบต้าลาว โดย คุณธนวัต ศิริพรพันธ์ ผู้จัดการประเทศลาว บริษัท คูโบต้าลาว จำกัด ผู้เดียว มีปณิธานในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับนโยบายการตอบแทนสังคมใน สปป.ลาว ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดมา อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โครงการมอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกิจกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือส่งมอบถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นเมื่อถึงคราวเกิดภัยพิบัติ โดยได้รับความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูโบต้า ใน สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง

 

เช่นเดียวกับโครงการ KUBOTA Sharing The Future” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 อีกทั้งในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดย คุณอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับวิทยาลัยที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงสะหวันนะเขต และ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงสะหวันนะเขต จำนวน 87 ทุน รวมมูลค่ากว่า 120,000,000 กีบ

 

 นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังสร้างกำลังใจ และสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการศึกษาจะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ อันจะส่งผลให้เยาวชนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยโอกาสในสังคม สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต” นายพิษณุกล่าวปิดท้าย