เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

สยามคูโบต้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้และลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้  ในโครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว”

สยามคูโบต้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้และลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว”

สยามคูโบต้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว โดยปัจจุบันได้มีการปลูกต้นไม้และแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ รวมกว่า 3,900 ต้น โดยมีเป้าหมายสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 5,000 ต้น ภายในปี 2567 พร้อมกันนี้ได้นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเข้าไปดูแลรักษาต้นไม้ในทุกๆ 2 เดือนต่อไป  ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา (ฝั่งมัธยมฯ) เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา