เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

KUBOTA Sharing The Future (Laos)

KUBOTA Sharing The Future (Laos)

KUBOTA Lao Sole., Ltd. จัดโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” (KUBOTA Sharing The Future) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 13,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคม โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ในพื้นที่ขาดแคลนได้มีกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนใช้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีพิธีมอบให้กับกรมอนุบาลและประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์