เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า ห้วยตาดข่า

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า ห้วยตาดข่า

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า – ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า – ห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อีกทั้งสยามคูโบต้าได้นำเสนอการส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วเหลืองตามปฏิทินการเพาะปลูกร่วมกับการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวและถั่วหลืองหลังนา พร้อมจัดแสดงชุดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการปลูกถั่วเหลือง อาทิ แทรกเตอร์ L5018 แทรกเตอร์ L4018 โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10 และรถเกี่ยวนวดข้าว DC-105X

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสยามคูโบต้าและเอสซีจี นำทีมโดย คุณจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พร้อมทั้งร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า คูโบต้าอุดรธานี คูโบต้าเอเชีย คูโบต้าแสงทอง และตัวแทนเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ