เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวและกิจกรรมที่แนะนำ

เอาใจสมาชิกโครงการ Kubota Family สายแลกคะแนนห้ามพลาดเลย! กับของรางวัลสุดฮอต ประจำเดือนตุลาคม 2565 นี้ ถูกใจแน่นอน!

เอาใจสมาชิกโครงการ Kubota Family สายแลกคะแนนห้ามพลาดเลย! กับของรางวัลสุดฮอต ประจำเดือนตุลาคม 2565 นี้ ถูกใจแน่นอน!

มาอีกแล้วคร้าบ 😍 เอาใจสมาชิกโครงการ Kubota Family 🌟
สายแลกคะแนนห้ามพลาดเลย! กับของรางวัลสุดฮอต ประจำเดือนตุลาคม 2565 นี้ ถูกใจแน่นอน!

🗓 ระยะเวลาในการแลกคะแนน ตั้งแต่วันนี้ที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม นี้!

📢 แล้วรีบมาแลกคะแนนกันเยอะ ๆ นะครับ 💗

📌 เงื่อนไขการสะสมและแลกคะแนนเป็นของรางวัล 📌
1. ของรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ สมาชิกไม่สามารถขอแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรืออื่น ๆ ได้ เว้นแต่กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
2. ในกรณีที่มีการแลกคะแนนเป็นของรางวัลหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย สมาชิกจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของผู้แทนจำหน่าย
3. ในกรณีที่มีการแลกคะแนนเป็นของรางวัลผ่านช่องทาง KUBOTA Connect หรือ Line@ สยามคูโบต้า สมาชิกจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการแจ้งเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่ต้องการแลกคะแนน
4. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนน การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Kubota Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์ของสยามคูโบต้าเท่านั้น
โดยกำหนดเกณฑ์ในการแลกคะแนน ดังนี้
4.1. บริษัทฯ กำหนดให้คะแนนสะสม 100 คะแนน สามารถใช้เป็นส่วนลดอะไหล่และงานบริการได้ 10 บาท
4.2 บริษัทฯ กำหนดให้สามารถแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565 โดยมีรายการของรางวัลดังต่อไปนี้
– เสื้อกีฬาคอกลม สีกรมตัดต่อเขียว 1,000 คะแนน มูลค่า 100 บาท
– เสื้อกีฬาคอวี สีดำ-ส้ม 1,400 คะแนน มูลค่า 140 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เมื่อซื้อ สินค้าแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุด รถดำนา โดรน รถตักล้อยาง และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ก่อนหักส่วนลดทั้งหมด และรวม VAT) 300 บาท รับ 1 แต้ม หรือ ทุกยอดการซื้ออะไหล่หรือยอดการซื้ออะไหล่ในงานบริการ 20 บาท รับ 1 แต้ม ทั้งนี้การใช้แต้มสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดหรือของรางวัลต่างๆ สามารถใช้ได้ทันทีตั้งแต่มีการสะสมแต้ม

5. ช่องทางในการแลกคะแนนเป็นของรางวัล
5.1 หน้าร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า
5.2 KUBOTA Connect 02-029-1747
5.3 Line @Siamkubota

6. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิกที่ทำการแลกคะแนนตามที่อยู่ที่แจ้งจัดส่ง ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่แลกคะแนน

7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ โดยสามารถตรวจสอบแต้มสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และ KUBOTA Connect 02-029-1747
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก KUBOTA Family โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าเงื่อนไขเดิม)
9. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีของรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดของบริษัทฯเท่านั้น
10. ของรางวัลที่แลกแต้มสำเร็จแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือแลกคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยสามารถแจ้งหรือติดต่อได้ที่ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และ KUBOTA Connect 02-029-1747
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
12. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่าน หรือ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #สะสมคะแนน #คูโบต้าแฟมิลี่