เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 45 ปี สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 45 ปี สยามคูโบต้า

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณอำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของพนักงาน ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน บุคคลทั่วไป และบริษัทสยามคูโบต้า ให้แก่องค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 45 ปี รวมมูลค่า 1,140,000 บาท โดยมี นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา คุณมลินี สนธิไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันมะเร็ง และ คุณปรีดา เชื้อรัตนพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุน/กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ พร้อมคณะเข้ารับมอบ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นวนคร เมื่อเร็วๆนี้