เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

สยามคูโบต้า นำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ KUBOATA FOREST FOR LIFE

สยามคูโบต้า นำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ KUBOATA FOREST FOR LIFE

สยามคูโบต้า นำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้

จากที่สยามคูโบต้าได้มีการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว” เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา (ฝั่งมัธยมฯ) เขตหนองจอก ล่าสุดได้นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้นไม้ ให้ดินโปร่งและมีช่องว่างในเนื้อดินเพื่อดูดซับน้ำ พร้อมนำโดรนการเกษตรฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์หรือการให้ปุ๋ยทางใบเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมี โดยมีการวางแผนเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 เดือนนอกจากนี้สำหรับการดูแลรักษาทั่วไปทางโรงเรียนมีการสนับสนุนตัวแทนนักเรียนในการดูแลต้นไม้ 1 คนต่อ 1 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน