เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เยือน “คูโบต้าฟาร์ม”

สยามคูโบต้า โดย คุณจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ให้การต้อนรับ คุณเท็ตสึชิ ซากาโมโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น  และ คุณโอทากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยือน “คูโบต้าฟาร์ม” ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าที่นำแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาบริหารจัดการในการทำเกษตร ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขยายความเชื่อมโยงและต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ยังร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมในครั้งนี้ เมื่อวันก่อน ณ คูโบต้าฟาร์ม