เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า จับมือ กรมการข้าว และ ธ.ก.ส.

สยามคูโบต้า จับมือ กรมการข้าว และ ธ.ก.ส.

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)

# ข่าวสารองค์กร
รายละเอียด