เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวสารองค์กร

คูโบต้า ร่วมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5

คูโบต้า ร่วมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5 ที่มหาสารคาม

สยามคูโบต้า ร่วมสนับสนุนให้ความรู้เกษตรกรใน “วันรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร” พร้อมสาธิตการจัดการใบอ้อยและตัดอ้อยสดด้วยนวัตกรรมการเกษตรของคูโบต้าในขั้นตอนเก็บเกี่ยว

# ข่าวสารองค์กร
รายละเอียด