เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวสารองค์กร

คูโบต้าเปิดตัว “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คูโบต้าเปิดตัว “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมกับเปิดตัว “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

# ข่าวสารองค์กร
รายละเอียด