เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566” เป็นเงินสนับสนุนพัฒนาชุมชนฯ รางวัลละ 30,000 บาท ให้แก่ 8 ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ ใน 5 จังหวัดนำร่องเมืองต้นแบบปลอดการเผา จากการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการคูโบต้าเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn ได้แก่ ราชบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการประกวดที่เฟ้นหากลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแบบปลอดการเผาได้ตามเป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เมื่อวันที่ 6-15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

# ข่าวสารองค์กร
รายละเอียด

เตือนภัย แอบอ้างเพจ!

# ข่าวสารองค์กร