Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator

KUBOTA MAT SEED CENTER

KUBOTA MAT SEED CENTER

ติดต่อซื้อกล้าแผ่น

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ที่ ชื่อศูนย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อเจ้าของศูนย์ เบอร์
  ภาคเหนือ
1 ฟาร์ม ซี อี โอ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย คุณปรีชา ยศถา 086-420-6271
2 เกษมรถดำนา เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย คุณเกษม อุดต๊ะมา 084-046-0979
084-169-2785
3 กล้ารวย เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย คุณพัทธ์ธีรา แก้วสม 091-853-4037
4 อารียาการเกษตร (เฮียตี๋) รอบเวียง เมือง เชียงราย คุณตี๋ แบนอาภัย 089-999-7933
5 ไร่จัสมิน บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ คุณกิตติพงศ์ โกษฐ์เพชร 080-969-4073
6 มานพ พันธุ์กล้า บ่อแห้ว ลำปาง ลำปาง คุณมานพ วรศรี 084-609-9024
7 นายพันธ์ ห้วยหม้าย สอง แพร่ คุณประพันธ์ ผาแก้ว 097-313-4838
084-772-0609
8 ธีระศักดิ์ รถดำนา กล้าแผ่น เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย คุณธีระศักดิ์ ม่วงแย้ม 081-533-5922
9 ณรงค์การเกษตร หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คุณณรงค์ มะโหธร 085-730-5207
10 ป๋ายม รถดำนา บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย คุณพัชราภรณ์ อยู่เชื้อ 081-740-3194
087-196-4980
11 โกวิทย์&น้ำผึ้ง รถดำนาคูโบต้า ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย คุณโกวิทย์ นพวัฒน์
คุณน้ำผึ้ง นพวัฒน์
063-664-1464
085-258-3545
12 ยุพินเกษตรกิจ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ คุณยุพิน สังบัวชื่น 086-217-1200
091-887-2815
13 คุณปรีชา นางแสน หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก คุณปรีชา นางแสน 084-669-8763
085-131-0871
14 ชัยรัตน์พันธุ์กล้า ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร คุณดารณี บัวทอง 087-845-8730
083-956-4859
15 สามพี่น้องรถดำนา รังนก สามง่าม พิจิตร คุณธวิช เพชรพงศ์ 086-589-7494
086-929-0068
16 กล้าเจริญ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร คุณสุเทพ อภัยภักดิ์ 083-297-7889
081-346-9014
17 สายชล น้ำอ้อย รับเพาะกล้า วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร คุณสายชล จีนพันธุ์ 086-938-7422
087-308-8635
18 ประทีป รถดำนา เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร คุณไพรัตน์ รอดเขียว 087-202-8690
19 ศูนย์เพาะกล้าคมกริช แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร คุณเบญจวรรณ พันธ์พิทักษ์ 063-994-5624
082-826-6959
20 พรณรงค์ รถดำนา แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร คุณพรณรงค์ พุทธรักษา 063-801-3250
21 ต่อเจริญกลการ เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ คุณเฉลี่ย สุดมี /
คุณสมปอง สุดมี
081-740-7988
085-727-9358
22 รถดำนา ชูเกียรติ์ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ คุณชูเกียรติ์ ทองเที่ยง 084-490-6469
23 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ คุณปัญญา ขวัญเอม 089-642-6558
24 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสุพล อรุณ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ คุณสุพล อรุณ 087-849-4335
25 หนองจิก เนินกร้าว โกรกพระ นครสวรรค์ คุณณรงค์ หัตถบูรณ์ 085-729-9207
26 ศูนย์เพาะกล้าพันธ์พืช ตากออก บ้านตาก ตาก คุณสมชาติ พันธ์พืช 081-726-9038
089-419-2307
  ภาคกลาง
27 ทองดำแปลงกล้า ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี คุณสงกรานต์ ขุนสิงโต 089-857-7453
28 ข้าวกล้องน้องต้นกล้า รถดำนาน้องอัลโต้ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท คุณสุภัทชา นาคบัว 090-953-5229
29 มาลีพันธุ์ข้าว ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี คุณสุมาลี สอดสี 089-260-1550
081-018-7739
30 ส.บุญรวม มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี คุณธนวัฒน์ ถีระแก้ว 089-488-4158
31 ลุงเชื้อพันธุ์กล้า ดอนเจดีย์ ดอนเจดียย์ สุพรรณบุรี คุณเชื้อ อินทร์ตรา 084-318-2118
32 พืชภัณฑ์ดี หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี คุณภารดี เหลืองอ่อน 081-858-1803
089-919-7085
33 ไพรัตน์ รถดำนา หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณไพรัตน์ กลับฝั่ง 083-907-2855
087-122-9430
34 โชติรถดำนา คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณโชติ ม่วงขวัญ 088-460-8581
089-081-1151
35 สมถวิลแปลงกล้า ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง คุณสมถวิล ฉัตรทอง 085-328-3179
082-364-2935
36 เพียรเจริญ ขายกล้า บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี คุณดิษพล เพียรเจริญ 089-242-6809
37 วศิน บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา คุณสุวัชชัย มงคลธง 081-570-5641
087-406-0478
38 ศูนย์เพาะกล้าและจำหน่ายกล้าแผ่นสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา คุณสุวิช จำเนียรธรรม 098-882-1467
035-340792-3
39 โพธิ์รถดำนา ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี คุณโพธิ์ แก้วหนู 092-951-1015
062-416-2479
40 ศูนย์เพาะกล้าและรถดำนา ดำเนินงานโดยคุณชาตรี รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม คุณชาตรี รุผักชี 080-657-0790
083-889-3882
41 วรรณทนา สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม คุณวรรณทนา ทองหล่อ 081-572-2912
081-198-6612
42 ทองก้อน จึ๋งรถดำนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม คุณสมทรง มากระจันทร์ 085-296-0058
43 ศูนย์เพาะกล้าลุงบรรจบ ป้าถุง โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี คุณประทุม ใยบัว 091-267-8382
061-505-2872
44 คำ-วี พันธุ์ข้าว (การเกษตร) เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี คุณฆาแวน คำดี 081-495-9800
  ภาคอีสาน
45 ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นแม่สมบูรณ์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ คุณจิตติชัย สุวิชา 081-600-3665
084-962-2995
46 บ่าวต้อมพันธุ์กล้า ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ คุณสุกัน ศิลาสไล 082-100-6754
47 บ้านสวนฟาร์ม ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด คุณกังวาฬ สีสวา 091-828-9541
48 เดือนมาลีโคราช หัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา คุณเดือน ปานโตนด 093-324-3093
089-281-6935