Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator

News & Social Activity

สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ประจำปี 2566

สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ประจำปี 2566

สยามคูโบต้า โดย คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 3,000 ตัว ในโครงการ “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 24” ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี คุณรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติรับมอบ เพื่อส่งต่อความอบอุ่นไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บึงกาฬ สุรินทร์ พิจิตรและอุทัยธานี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

# News & Social Activity
Description