Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator

news list

สยามคูโบต้า ลุยต่อ ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผา จับมือ “เลย” สร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission

สยามคูโบต้า ลุยต่อ ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผา จับมือ “เลย” สร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ Net Zero Emission ร่วมกับจังหวัดเลย โดย คุณอนุพงษ์ คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อสร้างโมเดล "เมืองเลย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission" ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 11 ที่สยามคูโบต้านำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาช่วยแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ณ โรงแรมมาร์เบิล อาร์ช เดอ เลย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

#
Description