Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator

Drone

Drone

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50

โดรนการเกษตร T50
Starting price 315,000.00 Baht

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T25

โดรนการเกษตร T25
Starting price 251,000.00 Baht

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T25 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T10
Starting price 153,000.00 Baht

เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น T10 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
Starting price 236,000.00 Baht

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30
Starting price 245,000.00 Baht

เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T30 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40
Starting price 295,000.00 Baht

โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T40 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า

เหตุใดจึงต้องใช้โดรนการเกษตร

ปัจจุบัน เกษตรกรไทยมีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้งานกับการเพาะปลูกพืช ในขั้นตอนต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น การเพาะปลูก การเตรียมดิน การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการขนส่งผลผลิต อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ดียังคงใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่

หากกล่าวถึงเครื่องจักรที่เกษตรกรนำมาใช้ในขั้นตอนการบำรุงรักษา เมื่อก่อนคนส่วนใหญ่คงนึกถึงคนแบกกระเป๋าสะพายหลังฉีดยาหรือรถแทรกเตอร์ติดถังพ่นยา แต่ในช่วง 1-2 ปีให้หลังนี้ เราคงได้เห็นการนำ “โดรน” มาใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานทางรัฐบาลเองได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อการเกษตรในโครงการเกษตรยุคใหม่ 4.0

สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

  1. ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  2. คุณภาพในการฉีดพ่นสารมีความสม่ำเสมอ ทั่วถึง
  3. ไม่ทำลายพื้นนาหรือท้องไร่ เนื่องจากโดรนบินเหนือพืชที่เพาะปลูก
  4. ขนาดกะทัดรัด เหมาะสมในการขนย้ายไปยังแปลงการเกษตร
  5. สามารถใช้สร้างรายได้จากการรับจ้างทางการเกษตรได้
  6. สุขภาพร่างกายของผู้ใช้งานห่างไกลจากสารพิษเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

ประเภทของโดรน

โดรนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการทำงาน ดังต่อไปนี้

  1. Multirotor เป็นโดรนที่ใช้งานทั่วไป มีลักษณะ คล่องแคล่ว ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด ซึ่งโดรนการเกษตรอยู่ในกลุ่มของโดรนประเภทนี้
  2. Fixed-wing drones เป็นโดรนที่มีความเร็วและสามารถบินได้นานกว่าโดรนประเภทแรก จึงเหมาะแก่การสำรวจพื้นที่ขนาดกว้าง แต่จำเป็นต้องมีรันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด
  3. Hybrid model (tilt-wing) เป็นโดรนประเภทที่พบได้ค่อนข้างยาก มีความเร็วและความสูงในการบินมากกว่า 2 แบบแรก ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด

ทำไมต้องโดรนคูโบต้า

บริษัทคูโบต้า คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาโดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปี 2561 และวางจำหน่ายในชื่อรุ่น MG-1K หลังจากนั้นในปี 2562 ก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมและวางจำหน่ายในชื่อรุ่น MG-1SAK ทางบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด
ได้มีการต่อยอดความสำเร็จด้วยการพัฒนาโดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตรรุ่น K-D1 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ผ่านการทดสอบคุณภาพและมีการรับประกันการใช้งาน รวมถึงมีอะไหล่และการบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมโปรแกรมสินเชื่อรองรับ ให้สมกับเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจของเกษตรกรไทย