ประวัติบริษัทฯ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ SCG (เอสซีจี)
โดยในอดีตมีประวัติก่อตั้งบริษัทฯ ที่ยาวนานดังนี้

2521 | ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด

28 กรกฎาคม 2521 ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง” ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี


2536 | เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด”

17 พฤศจิกายน 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด”


2550 | ก่อตั้งบริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด

21 กันยายน 2550 ก่อตั้ง “บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด” ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุลี


2553 | เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2 สิงหาคม 2553 ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด เป็น “บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด”


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
สยามคูโบต้า มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ หรือ Agri-Innovative เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
มุ่งมั่น พัฒนา และส่องมอบระบบการจัดเกษตรกรรมครบวงจรโดยสยามคูโบต้า ด้วยการนำเสนอ การทำงานที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคนิค ด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการ จัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) อย่างต่อเนื่อง ด้วยสินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ เป็นเจ้าของได้ง่าย พร้อมทั้งนวัตกรรมด้านงานบริการ ผ่านเครื่อข่าย ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

4 หัวใจหลักของธุรกิจ

 • 1

  สินค้า

  มุ่งพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ได้แก่ แทรกเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงรถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ ภายใต้ตราสินค้า “คูโบต้า” และ “ตราช้าง”

 • 2

  บริการหลังการขาย

  ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า
  มุ่งพัฒนาทักษะช่างทุกระดับให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อพร้อมให้บริการ แก่ลูกค้าสยามคูโบต้าจึงจัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยหลักสูตรการสอนในระดับต้นถึงระดับสูงที่ได้มาตรฐานจากคูโบต้าคอปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

  ศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า
  ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้าและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 พร้อมให้บริการสายด่วนบริการ 1747 เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลสินค้ารับแจ้งงานบริการและให้คำปรึกษาปัญหาในการใช้งานรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งออกให้บริการถึงสถานที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วฉับไว

 • 3

  เครือข่ายผู้แทนจำหน่าย

  ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
  เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ สยามคูโบต้าจึงมุ่งพัฒนาเครือข่าย การจำหน่ายสินค้าให้มี คุณภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และครอบคลุม โดยในปัจจุบันมีร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และสาขา มากกว่า 350 แห่ง เพื่อให้งานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับทุกความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ
  มุ่งขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า อินเดีย และเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัทและสำนักงาน ประจำประเทศเพื่อพัฒนาตลาด บริการหลังการขาย และสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้งส่งออกสินค้า ไปจำหน่ายประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

 • 4

  สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

  ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ เกษตรกรไทยรวมทั้ง อำนวยความสะดวกทางด้านการเงินให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้สามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ของสยามคูโบต้า ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และมีทางเลือกในการผ่อนชำระ ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีสำนักงานสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

มาตรฐานสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

การวิจัยและพัฒนา
สยามคูโบต้ามุ่งมั่นในการวิจัย และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกภาคการเกษตร ทั้งยังผ่านการทดสอบการใช้งานในพื้นที่จริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร
กระบวนการผลิต
สยามคูโบต้าได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้ตราสินค้า "คูโบต้า" และ "ตราช้าง" ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าวรถดำนา รถขุดเครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตามอุปกรณ์ทาง การเกษตรอื่น ๆ อุปกรณ์บำรุงรักษาและคูโบต้าแม็กซ์
การประกันคุณภาพ
เพื่อความมั่นใจในสินค้าและบริการ สยามคูโบต้า จึงรับประกันคุณภาพสินค้า โดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันโดยไม่คิดมูลค่านอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมสินค้าที่พ้นระยะรับประกัน ในราคายุติธรรม ที่สำคัญสินค้า ทุกชิ้นจากสยามคูโบต้าเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับสากล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3