เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

Agricultural Machinery คืออะไร เครื่องจักรกลการเกษตร
ที่คุณต้องรู้จัก

Agricultural Machinery คืออะไร เครื่องจักรกลการเกษตร <BR> ที่คุณต้องรู้จัก

Agricultural Machinery คืออะไร เครื่องจักรกลการเกษตร
ที่คุณต้องรู้จัก

Agricultural Machinery หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรยุคปัจจุบัน เพราะการทำเกษตรนับว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับเวลา มีปัจจัย
ที่ไม่แน่นอนหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศ และสุขภาพของเกษตรกร Agricultural Machinery จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยทุ่นแรงการทำงานเกษตรได้มหาศาล บทความนี้ KUBOTA จะมาพูดถึง Agricultural Machinery ให้คุณรู้จักทุกด้านทุกมุม

Agricultural Machinery คืออะไร

Agricultural Machinery คือ เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้เพิ่มคุณภาพการทำงานของการทำเกษตร ทั้งช่วยประหยัดเงินลงทุน การจ้างแรงงาน การลดอัตราผลผลิตเสียหาย ตกหล่น รวมถึงเพิ่มโอกาสการลงทุนการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น จากการใช้ Agricultural Machinery หรือเครื่องจักรกลการเกษตรนั่นเอง

Agricultural Machinery

 

Agricultural Machinery มีข้อดีต่องานเกษตรอย่างไรบ้าง

Agricultural Machinery มีข้อดีหลัก ๆ 5 ข้อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานเกษตร

 1. ทุ่นแรงการทำงานเกษตร Agricultural Machinery ช่วยเตรียมการงานเกษตรตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น เตรียมหน้าดิน ปลูกพืช เก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช
  ฉีดพ่นสารอาหาร และอีกมากมาย
 2. ลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหาย Agricultural Machinery เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม่นยำ รวดเร็ว หากเก็บด้วยแรงงานอาจเกิดการสูญเสีย เช่น เมล็ดพืช
  ที่ตกหล่น ผักที่อาจฉีดขาด อุณหภูมิจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ
 3. ลดการจ้างแรงงาน Agricultural Machinery ลดต้นทุนด้านแรงงานลง จากการทุ่นแรงของเครื่องจักรกลที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคลากร
 4. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเกษตร Agricultural Machinery ทำให้เกษตรกรจบงานเกษตรได้รวดเร็ว ทำให้มีเวลาต่อยอดธุรกิจมากขึ้น หรือเพิ่มพื้นที่
  กำลังการปลูกก็ได้เช่นกัน
 5. ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน Agricultural Machinery ช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตปลอดภัยขึ้นบริเวณพื้นที่ยากลำบากในการเข้าถึง เช่น โคลนตม
  วัชพืชเยอะ

เครื่องจักรกลการเกษตร

Agricultural Machinery มีกี่ประเภท

เครื่องจักรกลการเกษตร Agricultural Machinery มีทั้งหมด 4 ประเภท

1.    Agricultural Machinery สำหรับการเตรียมดิน

Agricultural Machinery สำหรับการเตรียมดิน มีทั้ง แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถตัก ผานบุกเบิก ผานพรวน นำไปใช้งานเตรียมดินได้ ดังนี้

 • สับใบอ้อย วัชพืช เพื่อย่อยเป็นอินทรียวัตถุ
 • ปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอ น้ำไม่ขัง
 • ไถกลบเศษซากพืชเพื่อบำรุงดิน ปิดหน้าดิน

แทรกเตอร์ Agricultural Tractor

2.    Agricultural Machinery สำหรับการปลูกพืช

Agricultural Machinery สำหรับการปลูกพืช มีทั้ง รถดำนา เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องปลูก เครื่องหว่าน นำไปใช้ลดปัญหาการปลูกพืชได้หลายด้าน เช่น

 • ข้าวดีด ข้าวปน ข้าววัชพืช
 • ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์
 • การกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ทั่วถึง

รถดำนา

3.    Agricultural Machinery สำหรับดูแลและบำรุงรักษาพืช

Agricultural Machinery สำหรับดูแลและบำรุงรักษาพืช มีทั้ง โดรนการเกษตร เครื่องพ่นอเนกประสงค์ ใช้จัดการด้านการอารักษ์พืชได้ดังนี้

 • ฉีดพ่นสารได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ครอบคลุมพื้นที่
 • ลดการสูญเสียของพืช เพราะไม่สัมผัสกับตัวพืช
 • ไม่ต้องสัมผัสกับสารที่ฉีดพ่นโดยตรง ปลอดภัย
 • ขนย้ายง่าย

 

ประโยชน์ของโดรนเพื่อการเกษตรมีอยู่มหาศาล ถ้าคุณอยากรู้มีอะไรบ้าง คลิกเลย!

โดรนการเกษตร Agricultural Drone

4.    Agricultural Machinery สำหรับเก็บเกี่ยวและนวดพืช

Agricultural Machinery สำหรับเก็บเกี่ยวและนวดพืช มีทั้ง รถเกี่ยวนวดข้าว อุปกรณ์สำหรับเก็บเกี่ยว ถั่ว และข้าวโพด ทุ่นแรงการเก็บผลผลิต
เก็บผลผลิตได้รวดเร็ว

 • เก็บเกี่ยว ลำเลียง นวดข้าวในขั้นตอนเดียว
 • เก็บเกี่ยวข้าวหนา ข้าวยาว หรือข้าวล้มได้
 • บรรจุผลผลิตได้เยอะ ลดรอบการเก็บเกี่ยว

 

รถเกี่ยวนวดข้าวคืออะไร? ทำไมทุ่นแรงงานเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี ถ้าอยากรู้ คลิกเลย!

รถเกี่ยวนวดข้าว Combine Harvester

ทดลองใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร Agricultural Machinery ได้ที่ไหน

Agricultural Machinery หรือเครื่องจักรการเกษตรทุกรูปแบบล้วนเป็นต้นทุนที่คุณต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนลงทุน KUBOTA เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้
จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยได้ทดลองใช้งาน Agricultural Machinery ได้ฟรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

หากคุณสนใจทดลองใช้งาน คลิกที่นี่

สรุปทั้งหมด เกี่ยวกับ Agricultural Machinery

Agricultural Machinery เครื่องจักรกลการเกษตร เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งการทำงานเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันท่วงที
เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งหากไม่มีเครื่องจักรกลเหล่านี้ อาจทำให้งานเกษตรล่าช้าจนพืชผักเสียหาย หรือปลูกไม่ขึ้น เสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย

 

สนใจเครื่องจักรการเกษตรประเภทไหน KUBOTA พร้อมให้บริการ ติดต่อเราเลยตอนนี้

 • KUBOTA CONNECT ติดต่อกับเราที่เบอร์ 02-029-1747
 • Facebook Fanpage: Siam Kubota และ Kubota Drone Club – คูโบต้าโดรนคลับ
 • ดูสินค้าทั้งหมดผ่านเว็บไซต์: SiamKubota
 • อัปเดตสิทธิพิเศษ หรือติดต่อผ่านทาง LINE OA: @siamkubota
 • รับชมวีดีโอการใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่: SIAMKUBOTA