เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คืออะไร? เก็บเกี่ยว นวดข้าว ครบ จบ
ในหนึ่งเดียว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คืออะไร? เก็บเกี่ยว นวดข้าว ครบ จบ <BR> ในหนึ่งเดียว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คืออะไร? เก็บเกี่ยว นวดข้าว ครบ จบ
ในหนึ่งเดียว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว นับว่าเป็นเครื่องจักรที่มีบทบาทสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทย ช่วยให้กระบวนการผลิตข้าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้ KUBOTA จะมาอธิบายว่า เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวคืออะไร พร้อมกับข้อดี
ให้เกษตรกรเช่นคุณได้รู้ครบถ้วน

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คืออะไร

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว คือ เครื่องจักรทางการเกษตรที่ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพสูงในด้านการเกี่ยวข้าว
นวดข้าวออกจากรวง แยกรำจากเมล็ดข้าว และทำความสะอาดเมล็ดข้าว สามารถใช้ทุ่นแรง ลดรอบการเกี่ยวข้าว เพิ่มจำนวนข้าวที่ปลูกได้เยอะขึ้น

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คูโบต้า รุ่น DC-70 PRO

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว คูโบต้า รุ่น DC-70 PRO

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

 1. ชุดหัวเกี่ยวระบบไฮดรอลิก
 2. ชุดตะแกรงคัดแยก
 3. และถังบรรจุข้าว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว มีหลักการทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวมี 3 ขั้นตอน คือ

 1. ส่วนที่ทำหน้าที่ในการตัดและลำเลียงข้าว (Cutting and Conveying)
 2. ส่วนที่ทำหน้าที่นวดข้าว (Threshing)
 3. ส่วนที่ทำหน้าที่แยกและทำความสะอาดข้าว (Separating and Sorting)

 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA ได้เผยเอาไว้
ในบทความนี้แล้ว

>> Combine Harvester คืออะไร? รู้จักเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการทำนา

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว มีข้อดีอะไรบ้าง

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวมีข้อดีหลัก ๆ อยู่ทั้งหมด 5 ข้อดังนี้

1.    ทุ่นแรง ประหยัดเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยประหยัดเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวอย่างมาก อาจได้มากกว่า 3 ไร่/ชั่วโมง (ยิ่งความเร็วเยอะ ยิ่งเก็บเกี่ยวได้เยอะ)
เมื่อเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้ว ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมง/ไร่ และยิ่งเป็นวันที่สภาพอากาศไม่แน่นอน ต้นข้าวอาจเสียหายหรือใช้เวลาเกี่ยวข้าวมากขึ้นดังนั้นเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวจึงมีความสำคัญมากในการเก็บเกี่ยวข้าวให้ทันเวลา

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

 

2.    ลดต้นทุนแรงงานของการเก็บเกี่ยวข้าว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยลดค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน ทั้งค่าจ้างเกี่ยวข้าวรายวัน (เช่น แรงงาน 2 คน 800 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เช่นค่าตอกมัด 80 บาท ค่าจ้างมัด 200 บาท ค่าจ้างนวด 200 บาท เป็นต้น ช่วยให้คุณประหยัดได้มากกว่า

ทั้งนี้ การลงทุนเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวให้เหมาะสมต้องคำนวณค่าน้ำมัน จุดคุ้มทุน และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ให้ละเอียดก่อนล่วงหน้า ซึ่งนอกจากเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ยังรวมถึง เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประเภทอื่น ๆ ที่ใช้งานในแปลงด้วยเช่นกัน

3.    ปลูกข้าวได้มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยให้เกษตรกร ปลูกข้าวได้มากขึ้น ด้วยการรวบรวมขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดอยู่ในการเก็บเกี่ยวครั้งเดียว
ลดเวลาการเก็บเกี่ยวข้าว นวดข้าว ฯลฯ ลดแรงงานคน ได้ผลกำไรมากขึ้น ไม่จำกัดการเก็บเกี่ยวเพียงแค่ 15-20 วันต่อรอบ (แล้วแต่ท้องนา) เปิดโอกาสให้เกษตรกรขยายพื้นที่ ขยายธุรกิจการเกษตรเพื่อปลูกข้าวเพิ่มขึ้นได้ ได้ผลกำไรมากขึ้น

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

 

4.    ลดการสูญเสียของต้นข้าว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวมีกระบวนการเก็บเกี่ยวอย่างการตัด ลำเลียง นวด คัดแยกเมล็ดจากฟาง ทำความสะอาด และมีถังบรรจุรองรับเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง สามารถนำไปขายได้ทันทีหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งเพิ่มผลผลิตเมล็ดข้าวเต็มเมล็ดได้มากกว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน เพราะแรงงานคนต้องตากแผ่ฟ่อนข้าวท่ามกลางสภาพอากาศที่แตกต่างช่วงกลางวัน กลางคืน ยิ่งตากนานต้นข้าวก็ยิ่งลดลง

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว Combine Harvester

 

5.    ลดโอกาสเกิดโรคทางสุขภาพของเกษตรกร

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวข้าวเอง เพราะการเกี่ยวข้าวหลายครั้งต้องก้มตัว และใช้แรงเยอะเป็นเวลานาน ๆ
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรังได้ เช่น

 • โรคหมอนรองกระดูกอักเสบ
 • โรคกระดูกสันหลัง
 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สรุปทั้งหมด เกี่ยวกับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็น กระดูกสันหลัง ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้วยการจบงานเกี่ยวข้าวได้ครบ จบในตัว เพิ่มเวลา
และโอกาสขยับขยายธุรกิจทางการเกษตร ทุ่นแรงทุ่นเวลาการทำงานลงหลายเท่า การลงทุนกับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากสำหรับเกษตรกรไทย
ทุกราย

ลงทุนเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-108X เกี่ยวข้าวรวดเร็ว เม็ดสวย คุณภาพดี

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า DC-108X ขยายพลังเกี่ยว เก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้น รถเกี่ยวนวดข้าวคุณภาพสูง เพิ่มคุณภาพชีวิตงานปลูกข้าวแก่เกษตรกรไทยขั้นสุด ครบจบทุกกระบวนการเกี่ยวข้าว พร้อมคืนทุนในระยะยาว “คูโบต้าคันเดียวที่ใช่ ได้ใจเกษตรกร”

 • เครื่องยนต์ดีเซล 108 แรงม้า ระบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เกี่ยวข้าวได้ต่อเนื่อง
 • ด้วยหน้าเกี่ยวกว้างถึง 2.76 เมตร เก็บเกี่ยวได้ไว มาพร้อมงาหัวเกี่ยวช่วยเก็บงานบริเวณคันนาได้มีประสิทธิภาพ
 • ความจุถังเมล็ดข้าวสูงถึง 1,460 กิโลกรัม ลดเวลาการวิ่งถ่ายข้าว
 • นวดข้าวนานขึ้น มีคุณภาพขึ้น ลดปริมาณข้าวร่วงหล่น ด้วยชุดตะแกรงคัดแยกขนาดใหญ่ ความยาวสูง พร้อมระบบคัดแยก 2 ชั้น พัดลม 8 ใบพัด
  เป่าลมได้ 3 ทิศทาง ข้าวสะอาดพร้อมซื้อขาย
 • ระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติ ไม่หวั่นแม้พื้นนาต่างระดับ หัวเกี่ยวยังคงขนานนาบพื้น ไม่เอนเอียง ยกตัวรถได้สูงขึ้นทำให้ลุยหล่มได้ดี

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว Combine Harvester คูโบต้า DC-108X

 

หากคุณสนใจ เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว หรือรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า DC-108X สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา การใช้งานได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

แหล่งที่มา: phtnet