เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

สาระความรู้

รู้จัก Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน
ครบ จบ ทุกงานดิน

รู้จัก Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน <BR> ครบ จบ ทุกงานดิน

รู้จัก Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน
ครบ จบ ทุกงานดิน

Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเห็นได้ทั่วไป ซึ่งเครื่องจักรกลงานดินนั้นมีหลายประเภท ใช้สำหรับทำงานดิน
ที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินคืออะไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง วันนี้ KUBOTA
สรุปทั้งหมดมาให้คุณแล้ว

Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน คืออะไร ใช้ทำอะไรบ้าง

เครื่องจักรกลงานดิน (Earth Moving Machinery) คือเครื่องจักรกลหนักที่ใช้สำหรับงานดินต่าง ๆ ทั้งการขุด ขูด ดัน ตัก ยก ตัด บดอัด ขนย้ายวัสดุก่อสร้างอย่างดิน หิน ทราย ตกแต่งผิวดิน ฯลฯ โดย Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินมักถูกใช้ในงานเป็นประจำในงานการเกษตรและงานก่อสร้าง

เครื่องจักรกลงานดิน

Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน มีอะไรบ้าง

 • รถขุด (Excavator) : ใช้สำหรับขุด ดัน ตัก ยก วัสดุ
 • รถตัก (Loader) : ใช้สำหรับตัก ยก วัสดุ
 • รถเกลี่ยดิน (Grader) : ใช้สำหรับเกลี่ยดิน
 • รถบรรทุกเทท้าย (Dump-Truck) : ใช้สำหรับขนย้ายวัสดุ
 • รถเครน (Crane) : ใช้สำหรับยกของหนัก
 • รถไถ (Tractor) : ใช้สำหรับไถพรวนดิน
 • รถขูด (Scraper) : ใช้สำหรับขูด
 • เครื่องบดอัด (Compactor) : ใช้สำหรับบดอัดพื้นดิน
 • เครื่องขุดร่อง (Trencher) : ใช้สำหรับขุดพื้นที่แข็ง

การเลือกใช้ Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดินให้เหมาะสมกับงาน

ก่อนจะเริ่มทำงาน ผู้ใช้งาน Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินควรต้องเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ตามปัจจัยง่าย ๆ ดังนี้

1.    สังเกตงานดิน และลักษณะพื้นที่ในการทำงาน

เพราะงานดินที่ต้องใช้เครื่องจักรกลงานดินนั้นมีหลายแบบ เช่น เป็นงานดินประเภทไหน งานดินในส่วนของงานก่อสร้างหรืองานดินในส่วนของงานการเกษตร เนื่องจากงานก่อสร้างจะมีพื้นที่แข็ง แต่งานการเกษตรจะมีพื้นที่นุ่มกว่า และควรสังเกตพื้นดินด้วยว่าอยู่ในสภาพที่ขุดหรือเจาะลงไปได้ยากแค่ไหน ชั้นดินหนาแน่นไหม เพื่อเลือกเครื่องจักรกลงานดินที่เหมาะสมที่สุดได้

2.    เช็กวัสดุให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลงานดิน 

เนื่องจากเครื่องจักรกลงานดินแต่ละชิ้นเหมาะกับใช้งานที่ต่างกันออกไป จึงควรสังเกตให้ดีก่อนเลือกใช้งาน เช่นใช้รถขุดสำหรับขุดเจาะพื้นดิน หรือปูน ใช้รถตัก
สำหรับเคลื่อนย้ายกองทราย หิน และใช้รถขุด หรือรถบรรทุกสำหรับเคลื่อนย้ายหรือยกวัสดุที่มีปริมาณและน้ำหนักมาก

3.    ปริมาณงาน ขนาดของพื้นที่

ควรกำหนดเป้าหมายในการทำงานดินให้ชัดเจน เช่น ปริมาณงานที่จะทำเสร็จในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องจักรกลงานดินที่ตอบโจทย์เป้าหมายนั้น ๆ
ได้มากที่สุด และควรเช็กขนาดของพื้นที่การทำงานเช่น ควรเลือกใช้รถตักขนาดเล็ก หรือรถขุดที่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง เพื่อใช้งานในพื้นที่ ๆ จำกัด

4.    งบประมาณ

ควรเช็กดูให้แน่ใจว่างบประมาณมีเท่าไหร่ เพราะงบประมาณถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการวางแผนงานก่อสร้างและงานการเกษตร เนื่องจากการตั้งงบประมาณ
จะทำให้คุณมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนและสามารถคาดการณ์ผลกำไรได้อีกด้วย

5.    ระยะเวลา

ควรกำหนดระยะเวลาให้ดีว่างานก่อสร้างและงานเกษตรจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เพราะหากงานเสร็จช้ากว่ากำหนด ก็จะทำให้เกิดปัญหา เช่น เปลืองงบประมาณ
ลูกค้าไม่พอใจ กำไรหดหายจากผลผลิตที่งอกเงยไม่ทันเวลา ฯลฯ ดังนั้นหากกำหนดระยะเวลาและเลือกเครื่องจักรกลงานดินที่ตอบโจทย์การทำงานแต่ละขั้นตอน
ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในงานได้นั่นเอง

ข้อควรระวังในการใช้ Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน

นอกจากการเลือกใช้  Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินที่เหมาะสมกับงานแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อควรระวังในการใช้งาน ดังนี้
 

 • สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกครั้ง : เพราะการใช้เครื่องจักรกลงานดินเป็นงานที่มีความเสี่ยง อาจได้รับบาดเจ็บได้ จึงควรป้องกันไว้ก่อนเสมอ
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งาน : ตรวจสอบว่าเครื่องจักรกลงานดินที่เลือก มีจุดบกพร่องตรงไหนไหม เช่น ระบบควบคุมการขับ เบรก
  อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หัวเจาะ ตัวขุด ตัด ดัน ฯลฯ มีความแข็งแรง และยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 • ศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง : ก่อนใช้งานจริง ควรศึกษาการใช้งานที่ถูกต้องของเครื่องจักรกลงานดิน เช่น วิธีการควบคุมบุ้งกี๋ขณะที่ใช้ตัก
  การควบคุมคันยก ฯลฯ เพื่อให้หน้างานเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 • ระวังอันตรายจากพื้นที่ : เนื่องจากงานที่ต้องใช้เครื่องจักรกลงานดินมักเป็นงานใหญ่ที่เสี่ยงต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้ ดังนั้นควรระวังอยู่เสมอเช่น
  มีการให้สัญญาณกันก่อนจะลงมือขุด หรือ ตัก เพื่อให้ทุกคนระวังโดยพร้อมกัน

เครื่องจักรกลงานดินคุณภาพสูง ต้องที่ SIAM KUBOTA เท่านั้น

หากคุณกำลังมองหาเครื่องจักกรกลงานดินคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน ต้องเลือกเครื่องจักรกลงานดินจาก KUBOTA เท่านั้น ที่มีให้คุณเลือกครบครัน ประสิทธิภาพเต็มกำลัง ตอบโจทย์ทุกงานดิน
 

สรุปทั้งหมดเกี่ยวกับ Earth Moving Machinery เครื่องจักรกลงานดิน

Earth Moving Machinery หรือเครื่องจักรกลงานดินประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหลากหลายชนิด มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันออกไป และสามารถจบงานดิน
ทุกรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรหรืองานก่อสร้าง โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เมื่อจะทำการเลือกเครื่องจักรกลงานดินให้เหมาะกับงานดินแต่ละงาน

 

“คูโบต้าคันเดียวที่ใช่ ได้ใจเกษตรกร”

 

หากคุณต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม / สั่งซื้อ สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

 • KUBOTA CONNECT ติดต่อกับเราที่เบอร์ 02-029-1747
 • Facebook Fanpage: Siam Kubota และ Kubota Drone Club – คูโบต้าโดรนคลับ
 • ดูสินค้าทั้งหมดผ่านเว็บไซต์: SiamKubota
 • อัปเดตสิทธิพิเศษ หรือติดต่อผ่านทาง LINE OA: @siamkubota
 • รับชมวีดีโอการใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่: SIAMKUBOTA

สินค้าที่เหมาะกับการใช้งาน

 • รถดำนาเดินตาม 6 แถว KW6-M
  รถดำนาเดินตาม 6 แถว KW6-M
  ราคา
  210,000 บาท
 • รถไถเดินตามตราช้าง NC Plus X
  รถไถเดินตามตราช้าง NC Plus X
  ราคา
  34,700 บาท

  รายละเอียด

  คลัตช์เดี่ยว ระบบเกียร์แบบดั้งเดิม เหมาะกับหน้างานที่ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์บ่อย เช่น การใช้งานไถเตรียมดิน
  หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นดังกล่าวเป็นราคาของรุ่นล้อ 800 ไม่มีคราด

 • U55-6S KIS

  รุ่น 5 ตัน

  U55-6S KIS
  ราคา
  1,590,000 บาท

  รายละเอียด

  ตอบโจทย์การทำงานที่ท้าทายด้วยหลากหลายฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มความสมบุกสมบัน และความสะดวกสบาย ทำงานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดทั้งงานก่อสร้าง และเกษตรกรรม รวมถึงระบบ KIS นวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยติดตามเครื่องจักรผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมให้ทุกท่านสัมผัสได้แล้ววันนี้!

  ราคาข้างต้นเป็นราคาสินค้ารุ่น U55-6S KIS KM = 1,580,000 บาท
  สำหรับสินค้า Without bucket U55-6S KIS KM = 1,565,000 บาท