เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สาระความรู้

เรื่องมันสำปะหลัง ขอให้คูโบต้าเป็นผู้ช่วยคุณ

สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับ ว่าด้วยเรื่องของมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเรานะครับ ผมเชื่อว่าส่วนมากชาวไร่มันสำปะหลังมืออาชีพ มักจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงของคูโบต้าสำหรับใช้งานบางขั้นตอนอยู่แล้ว แต่เชื่อไหมครับว่า แทรกเตอร์รุ่น L4018SP และ L5018SP คูโบต้าเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือพี่ ๆ น้อง ๆ ได้ในทุกขั้นตอนจริง ๆ

รายละเอียด