เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สาระความรู้

ปลูกข้าวนาดำ ตอน การเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันนี้น้องคูโบแมนขอมาแนะนำวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเครื่องจักรกลที่จะมาช่วยทุ่นแรงให้พี่ๆทุกท่านกันถึงที่

รายละเอียด