เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

สาระความรู้

4 เทคนิคในการนำแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่มอย่างปลอดภัย

แทรกเตอร์ติดหล่ม ! ในฤดูกาลทำงาน หลายคนน่าจะพบกับปัญหาแทรกเตอร์ติดหล่มกันมาไม่มาก ก็น้อย บางคนอาจมีวิธีการนำแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่มแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานที่พบเจอ แต่รู้หรือไม่ ว่าการนำแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่มบางวิธีอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในแทรกเตอร์รับภาระหนักได้

รายละเอียด