๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ

เข้าสู่เว็บไซต์