สยามคูโบต้า ร่วมกับ ดีป้า เปิดรับสมัคร "คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล" ช่วยเกษตรไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล

21 September 2021

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! กับโครงการ “คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล” ที่จะร่วมปั้นต้นกล้าดิจิทัล จากน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึงช่วยเหลือและให้คำแนะนำให้แก่เกษตรกรในชุมชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตร

โดยขอเชิญชวนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือผ่านทาง Line Official Account (@021dshkm) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564 โดยระหว่างโครงการยังสามารถร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล และการร่วมประกวดชิงรางวัล

 1. การเข้าร่วมโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัลจะต้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่ทำการสมัครผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประจำจังหวัด และจะต้องสมัครผ่านทาง google form ในระบบ Line OA โครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล ภายในระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาจะได้รับจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
 2. นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรของโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล, ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบประเมินโครงการ จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล โดยสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 3. หลังจากที่นักศึกษาได้วุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล จะต้องนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือบุคคุลใกล้ชิดอย่างน้อย 3 คน จึงจะถือว่าจบหลักสูตรการเป็นคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล
 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดชิงรางวัลจะต้องเรียนหลักสูตรคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัลจนจบโครงการ
 5. การประกวดชิงรางวัลทางบริษัทฯขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลสำหรับทุกกิจกรรมของโครงการ 1 ท่าน/1รางวัล เท่านั้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดชิงรางวัลและทำตามกติกาและเงื่อนไขการประกวดอย่างครบถ้วน
 7. ระยะเวลาโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 8. บริษัทฯ จะประกาศผลการประกวดผ่าน Line Official Account ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account (@021dshkm) หรือ คุณเพรียมขวัญ หนูศรีวงศ์
  เบอร์โทร 082-6951516
แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3