สยามคูโบต้า จับมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุ่มภาคกลาง ลงนาม MOU ทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตร

16 October 2020

สยามคูโบต้า นำโดย คุณชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการอาวุโส –ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุ่มภาคกลาง นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สระแก้ว และสุพรรณบุรี ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพ   และร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับครูและนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3