ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ “ลุ้นทองกับน้ำมันตราช้าง”

15 August 2019
รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
ลำดับ    ชื่อ/นามสกุล ชื่อร้านค้า
1 คุณสุชาติ ชูกรณ์ บจก.คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช
2 คุณเจต อิ่นแก้ว บจก. คูโบต้าพะเยา
3 คุณบัวลอย วงศ์อินทรี บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด
4 คุณสมนึก ภิรมย์ หจก. ไพศาลการยนต์หนองตม
5 คุณอำพล กันทะสี หจก. อนันตภัณฑ์ลำปาง
6 คุณณัฐพล ชูเลิศ บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
7 คุณเฉลียว ลาภจิตร บจก.เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์ แอนด์คอมไบน์
8 คุณสมบูรณ์ งานภักดิ์ บริษัท เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จำกัด
9 คุณกาญจนา เทียนทองดี ร้านสัญชัยยนต์
10 คุณแสงอรุณ ผึ้งเถือน  บจก.คูโบต้าอุทัยธานี
     
รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 30 รางวัล
ลำดับ ชื่อ/นามสกุล ชื่อร้านค้า
1 คุณจุฑานิษฐ์ บุญพัชสวัสดิ์ บริษัท ยอดมอเตอร์ อี.พี. จำกัด
2 คุณสมศักดิ์ ทัศเกิด บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์
3 คุณสมศักดิ์ คงแกะ ร้านกรทองอะไหล่
4 คุณอนัน ปรางค์แก้ว บจก. คูโบต้าระยอง
5 คุณนิรุตม์ บริสุทธิ์ บจก. คูโบต้าระยอง
6 คุณทิพย์ เนานาน หจก. บุรีรัมย์ตั้งกิมใช้
7 คุณวรรณา พุกมาก ร้านกาญจนพล
8 คุณธีรชัย สุทารัมย์ หจก. ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่
9 คุณสว่าน ยาตรี บริษัท คูโบต้าชัยภูมิ จำกัด
10 คุณไพศาล เขียวขุ้ย บจก.คูโบต้าเพียวพานิช
11 คุณสาโรจน์ สมัย บจก. คูโบต้า มิตรแท้กระบี่
12 คุณคณัสนันท์ มารินทร์ หจก.คูโบต้า ปทุมธานี
13 คุณสวย แก่นจันทร์ บจก.คูโบต้า สิงห์บุรี
14 คุณคนึง รัตนมณี บจก.คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช
15 คุรอนันท์ ทองสว่าง บริษัท เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จำกัด
16 คุณทิน กริดกระโทก บจก.คูโบต้าอนันตภัณฑ์ นครราชสีมา
17 คุณคำปัน แรงจริง บจก. คูโบต้าพะเยา
18 คุณจรูญ บุดดี บริษัท เกษตรยนต์ (2017) จำกัด
19 คุณธนิกา ศรีทอง บจก. คูโบต้าแสงทอง
20 คุณบรรพต ใจมี บจก. คูโบต้าระยอง
21 คุณอุทัย บุญเพ็ง บจก.คูโบต้าเพชรบูรณ์ (สาขาบึงสามพัน)
22 คุณจักพันธ์ ช่างตกแต่ง บจก. คูโบต้าจันทบุรี สาขาตราด
23 คุณอุบล พุทธโกสัย บจก. คูโบต้าอีสาน (สาขาปากช่อง)
24 คุณบุญล้ำ รักษาสัตย์ หจก.คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ
25 คุณกำพล มาเทพ บจก. คูโบต้าแทรคเตอร์ลำพูน
26 คุณดำรงค์ สง่าศรีทอง บจก.คูโบต้าเพียวพานิช
27 คุณอำนวย ขลังวิเชียร บจก. คูโบต้าชัยภูมิ  สาขาภูเขียว
28 คุณวิสาน แก้วทองหลาง บจก. คูโบต้าอีสาน (สาขาด่านขุนทด)
29 คุณสุรศักดิ์ สวนแก้ว บริษัท นำสินเกษตรยนต์ จำกัด
30 คุณบุญช่วย มหาชัย บจก. คูโบต้ามหาสารคาม

 

 

 

แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3