KUBOTA Sharing The Future (Laos)

15 February 2019

KUBOTA Lao Sole., Ltd. จัดโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” (KUBOTA Sharing The Future) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 13,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคม โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ในพื้นที่ขาดแคลนได้มีกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนใช้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไปในอนาคต  โดยมีพิธีมอบให้กับกรมอนุบาลและประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์

แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3