บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรางวัลสูงสุดสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ประจำปี 2564

18 April 2022

          บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรางวัลสูงสุดสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้รางวัล “President Award 2021” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้แทนจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านอะไหล่ ด้านสินเชื่อ ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยในปี 2564 มีผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เหมาะสมแก่การได้รับรางวัล President Award ทั้งสิ้น 29 ร้านค้า ได้แก่

 1. บริษัท เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์ แอนด์ คอมไบน์ จำกัด (ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน)
 2. บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด (ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน)
 3. บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
 4. บริษัท คูโบต้าบุรีรัมย์ จำกัด
 5. บริษัท คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จำกัด (ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน)
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าปิติแทรกเตอร์ (ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน)
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็งจิวเกษตร
 8. บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด
 9. บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ
 11. บริษัท คูโบต้าแสงทอง จำกัด (ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน)
 12. บริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด (ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน)
 13. บริษัท คูโบต้าอุดรธานี จำกัด (ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน)
 14. บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
 15. บริษัท คูโบต้า จักรเกษตรยนต์ จำกัด
 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าจุงชัยสหยนต์
 17. บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด สาขามุกดาหาร (ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน)
 18. บริษัท เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จำกัด
 19. บริษัท คูโบต้าทั่งทองพิจิตร จำกัด
 20. บริษัท คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จำกัด
 21. บริษัท ที.ที.แทรกเตอร์ คูโบต้า จำกัด
 22. บริษัท คูโบต้าบิ๊กยูพิษณุโลก จำกัด
 23. บริษัท คูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด
 24. บริษัท คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช จำกัด
 25. บริษัท มิตรแท้ออโตเซลส์ จำกัด
 26. บริษัท คูโบต้าเมืองตรัง จำกัด
 27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้ายโสธรเลาเจริญ
 28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.เอส.แทรกเตอร์
 29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่

รางวัล Best Progress Award สำหรับผู้แทนจำหน่ายที่ได้พัฒนายกระดับคุณภาพร้านค้าของตนเองเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีผู้แทนจำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ร้านค้า ได้แก่

 1. บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด
 2. บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 3. บริษัท คูโบต้า อันดามัน จำกัด
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์

รางวัล Sales Excellence Award สำหรับผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพด้านการขายและการทำกิจกรรมทางการตลาดยอดเยี่ยม และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยมีผู้แทนจำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 39 ร้านค้า ได้แก่

 1. บริษัท คูโบต้ากาฬสินธุ์ จำกัด
 2. บริษัท คูโบต้าชัยภูมิ จำกัด
 3. บริษัท คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จำกัด
 4. บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด
 5. บริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด
 6. บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด
 7. บริษัท คูโบต้าบุรีรัมย์ จำกัด
 8. บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จำกัด
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมืองยนต์ 1991
 10. บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
 11. บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
 12. บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด
 13. บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 14. บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
 15. บริษัท คูโบต้า นครปฐม จำกัด
 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าน่าน
 17. บริษัท คูโบต้า เพชรบุรี จำกัด
 18. บริษัท คูโบต้า มิตรแท้ชุมพร จำกัด
 19. บริษัท คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช จำกัด
 20. บริษัท มิตรแท้ออโตเซลส์ จำกัด
 21. บริษัท คูโบต้าระยอง จำกัด
 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธานินทร์การยนต์
 23. บริษัท คูโบต้า สหยนต์บ้านไผ่ จำกัด
 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปาง
 26. บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด
 27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็งจิวเกษตร
 28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้ายโสธรเลาเจริญ
 29. บริษัท คูโบต้าอุดรธานี จำกัด
 30. บริษัท เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์ แอนด์ คอมไบน์ จำกัด
 31. บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด (สระแก้ว)
 32. บริษัท สุวัฒน์แทรกเตอร์ จำกัด
 33. บริษัท คูโบต้าแสงทอง จำกัด
 34. บริษัท คูโบต้าเอเชีย จำกัด
 35. บริษัท ชาญชุตินันท์ จำกัด
 36. บริษัท คูโบต้าแท็ก จำกัด
 37. บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
 38. บริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด
 39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่

รางวัล Dealer Performance Tracking สำหรับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจด้านการขาย และการบริการ สูงสุดจากผลสำรวจลูกค้าในแต่ละภาค โดยมีผู้แทนจำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 ร้านค้า ประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 ร้านค้า ได้แก่

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าจุงชัยสหยนต์
 2. บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด
 3. บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.เอส.แทรกเตอร์
 5. บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด
 6. บริษัท คูโบต้าเพียวพานิช จำกัด

ภาคอีสาน 6 ร้านค้า ได้แก่

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าปิติแทรกเตอร์
 2. บริษัท คูโบต้าแสงทอง จำกัด
 3. บริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่
 5. บริษัท คูโบต้า จักรเกษตรยนต์ จำกัด
 6. บริษัท คูโบต้าจิตติพร แทรกเตอร์ จำกัด

ภาคกลางและใต้ 6 ร้านค้า ได้แก่

 1. บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
 2. บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
 3. บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
 4. บริษัท คูโบต้า สิงห์บุรี จำกัด
 5. บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 6. บริษัท คูโบต้า เพชรบุรี จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3