ข่าวสาร

หัวข้อข่าว H1 ส่งมอบ "ตู้ความดันลบ" ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย

หัวข้อ H2 ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร

หัวข้อ H3 ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

หัวข้อ H4 ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

หัวข้อ H5 ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง
หัวข้อ H6 ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น โดย คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ พร้อมทีมผู้บริหาร และทีมคณาจารย์จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มอบ “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ พร้อมด้วยทีมแพทย์รับมอบ และให้การต้อนรับ

สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ที่นำมามอบนั้น ได้ติดตั้งภายในห้องฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรองรับกรณีมีผู้ป่วย COVID-19 และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KUBOTA On Your Side ด้านสนับสนุนรัฐเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • โครงการ KUBOTA On Your Side ด้านสนับสนุนรัฐเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  1. ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. โครงการ KUBOTA On Your Side ด้านสนับสนุนรัฐเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
  3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ที่นำมามอบนั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ติดตั้งภายในห้องฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรองรับกรณีมีผู้ป่วย COVID-19 และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KUBOTA On Your Side ด้านสนับสนุนรัฐเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ดูรายละเอียด