ติดต่อเรา

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

+66 (0) 2909 0300
+66 (0) 0 2909 1698

SIAM KUBOTA Call Center :

0-2909-1234

Technical Service Hot Line 1747
SIAM KUBOTA Leasing 0-2833-3555

Follow me :