ข่าวสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นการขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตร ด้วยนวัตกรรม Smart Farming เพื่อศึกษาการนำนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร KUBOTA Agri Solutions (KAS) ของคูโบต้าฟาร์ม มาร่วมวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ อารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน