สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สยามคูโบต้าให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเพราะ KUBOTA Group มีพันธกิจต่อสังคม คือ "For Earth, For Life"หรือ "เพื่อโลก เพื่อชีวิต" ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนในการสร้างอาหารและน้ำให้ประชากรโลก และร่วมปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมีนโยบาย Employee Social Responsibility (ESR) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการมีจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม

โครงการภายใต้การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3